Privacyverklaring

Home » Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Concreet beschrijft deze verklaring:

1.     Welke gegevens we verzamelen en waarom

2.     Hoe we die gegevens gebruiken

3.     Inzicht verkrijgen in verzamelde gegevens

4.     Gegevens die we delen

5.     Beveiliging van gegevens.

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij beseffen dan ook heel goed dat we vertrouwelijke gegevens beheren en vragen je daarom om de tijd te nemen onze privacyverklaring door te nemen.

We verwerken je gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via info@roscompromotie.nl

1. Gegevens die we verzamelen

De gegevens die worden verzameld gebruiken we om je in staat te stellen optimaal gebruik te maken van deze website, een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de website bezoeken, met je te communiceren over producten en diensten die interessant kunnen zijn en om oneigenlijk gebruik van deze website tegen te gaan. Kortom we verzamelen gegevens om (betere) diensten te leveren aan onze gebruikers. Deze gegevens verzamelen we op de volgende manieren:

2. Gegevens die je aan ons levert

Wanneer je een formulier op onze site verstuurt, met ons chat of jezelf aanmeldt voor onze diensten vragen we je om persoonlijke gegevens, zoals je naam, e-mailadres

en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om onze diensten uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Communiq B.V. of die van een derde partij (waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben).

3. Gegevens die we ontvangen op basis van jouw gebruik van onze website en diensten

We verzamelen gegevens over het gebruik van onze website en diensten. Deze gegevens omvatten:

Logbestandsgegevens
Wanneer je onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, slaan we bepaalde gegevens automatisch op in serverlogbestanden. Deze gegevens omvatten o.a. details over hoe je onze website of diensten gebruikt en je IP-adres.

Cookies
Wij en de advertentie-platformen die we inzetten, gebruiken verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer je onze website of applicatie bezoekt.

Dit omvat het gebruik van cookies om je browser of apparaat te identificeren. Zie hiervoor ook onze cookieverklaring.

4. Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om onze diensten te leveren, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren en om nieuwe diensten te ontwikkelen.

We gebruiken deze gegevens ook om gepersonaliseerde inhoud te leveren, zoals relevantere inhoud op onze website, e-mails en advertenties met als doel de totale kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Persoonsgegevens maken we niet openbaar en verstrekken we niet aan derden, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers die wij extern van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om gegevens zo goed mogelijk te beschermen. We vragen je altijd om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan in deze Privacyverklaring beschreven.

Hieronder vind je extra uitleg over de software die we inzetten op onze websites, en hoe deze software mogelijkerwijs gegevens van jou gebruikt:

4.1. Google Analytics/Universal Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer naar deze website te analyseren. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere doeleinden.

De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Onze website en applicatie maakt tevens gebruik van Google Analytics voor het serveren van (remarketing) advertenties in het Google display-netwerk (Ads).

Ook verzamelt ons Google Analytics account demografische en interessegegevens uit het DoubleClick-cookie van derden (indien aanwezig).

4.2. Hotjar

Om inzicht te krijgen in het klikgedrag en de beweging van onze bezoekers op de website maken we gebruik van Hotjar. Dit hulpmiddel maakt o.a. heatmaps (website screenshots met markering van plekken waarop geklikt wordt) en video’s van de bewegingen, muisklikken, scrollbewegingen en mogelijk toetsaanslagen op de website. We verzamelen deze gegevens incidenteel om de gebruikerservaring en conversies in onze website te verbeteren.

4.3. Sociale media zoals LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube en Instagram

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s en artikelen eenvoudig te kunnen delen op sociale netwerken zoals LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. De scripts voor deze knoppen zijn afkomstig van de betreffende social medianetwerken zelf en plaatsen meestal een cookie (zie ook onze cookieverklaring). Lees de privacyverklaring van deze sociale netwerken om te zien wat zij met de verzamelde gegevens doen.

5. Inzicht verkrijgen in verzamelde gegevens

Wil je weten welke persoonlijke gegevens we in jouw specifieke situatie verzameld hebben? Neem dan contact met ons op via info@roscompromotie.nl. We bieden je graag

de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle informatie die aan ons is verstrekt en opgeslagen is in onze systemen (zoals ons CRM-, marketing- en administratiesysteem).

Gezien het aantal systemen dat gecontroleerd dient te worden, kan het verwerken van een algemeen verzoek tot inzage enige tijd duren. We streven ernaar om binnen 15 werkdagen dit verzoek te beantwoorden en vragen hier je begrip voor.

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Roscom Promotie behalve in een van de volgende omstandigheden:

Met jouw toestemming – We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten onze organisatie wanneer je ons toestemming hebt gegeven dit te doen.

Voor externe verwerking – we leveren persoonlijke gegevens aan onze partners of andere vertrouwde bedrijven of individuen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Om juridische redenen – We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten onze organisatie als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is. Om bijvoorbeeld te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.

6. Beveiliging van gegevens

We werken er hard aan onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

We coderen alle services met SSL

We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.

We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens naar medewerkers, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken.

Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

De datacenters waar onze servers gehuisvest zijn, bevinden zich uitsluitend in Nederland. De datacenters vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot logische en fysieke toegangsbeveiliging en continuïteit. De datacenters zijn ISO 27001 gecertificeerd.

7. Wanneer is dit Privacy beleid van toepassing

Ons privacy beleid is van toepassing op alle services die worden aangeboden door Roscom Promotie B.V. Ons privacy beleid is niet van toepassing op services die worden geleverd door andere bedrijven of individuen. Ons privacy beleid dekt niet het gegevensbeleid van andere bedrijven en organisaties.

8. Veranderingen

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken jouw rechten onder dit privacy beleid niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het privacy beleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (bijv. via e-mail).

Recht van verzet

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet met ons uit, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Heb je vragen hierover, neem dan gerust contact met ons op.

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Copyright 2020 @ Roscom Promotie